Muutamien lintujen tietoja, äänet ja pönttöjen asennussuositukset / Några fåglars kännetecken, läten samt holkarnas uppsättning #4

 • Rengastustiedot ovat peräisin Luonnontieteellisestä keskusmuseosta
 • Lintujen nimien alla on linkki jota klikkaamalla saadaan esille sivu mistä voidaan esim. kuulla linnun laulua / Under fågelns namn finns en länk som man kan klicka för att t.ex. höra fågelns sång.
 • Lintujen muita nimiä löydät seuraavasta linkistä: / Fåglarnas andra namn visas i följande länk: http://www.ekly.org/linnusto-ja-harrastus/lintujen-nimistoa/

Talitiainen / Talgmes

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/talitiainen

 • Pöntön ripustuskorkeus n. 1,5 m, suunta etelä, itä, länsi, lehti - ja sekametsät
 • Pönttöjen etäisyys toisistaan 30 m.
 • Muuta: Herkkä hylkäämään pesänsä jos sitä häiritään
 • Holkens upph. höjd ca 1,5 m, mot söder, löv- och blandskog
 • Holkarnas avstånd 30 m
 • Annat: Överger lätt sitt bo om den blir störd
 • Talitiaisen uskottin olevan muuten vain pahanilmanlintu.
 • Talgoxen var en olycksfågel, trodde man
 • Vanhin tunnettu talitiainen rengastettiin 1962 ja tarkistettiin 1971, ikä n. 9 v 2 kk
 • Den äldsta, kända talgmesen ringmärktes 1962 och kontrollerades 1971, ålder ca 9 år 2 mån

Teeri / Orre

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/teeri

 • Ennen muinoin kylvettiin kaura 10 viikkoa teeren ensimmäisestä kujerruksesta. Jos tämä tapahtui heti  kynttiläpäivän jälkeen 2.2. voitiin olla varmoja että keväästä tuli hyvä ja tasainen. Ennen mainittua päivämäärää tapahtuva kujerrus taasen ennusti lumisadetta.
 • Kuoleman tulo taloon uskottiin olevan varma jos teeri lensi talon katolle
 • Döden troddes komma till huset om en orre landade på taket
 • Vanhin tunnettu teeri rengastettiin 1988 ja tarkistettiin 1994, ikä n. 6 v 4 kk
 • Den äldsta, kända orren ringmärktes 1988 och kontrollerades 1994, ålder ca 6 år 4 mån

Telkkä / Knipa

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/telkka

 • Pöntön ripustuskorkeus n. 2-4 m
 • Muuta: Pohjalle laitetaan n. 5 cm puruja, lastuja tms. Pönttö voidaan asentaa jopa muutaman km päähän rannasta, mutta tavallisesti muutama sata metriä riittää. Maassa pöntön alla ei saa olla kiviä t.vast.
 • Kalevalan alkurunon mukaan maailma syntyi sotkan eli telkän pesyeen seitsemän munan siruista
 • Holkens upph. höjd ca 2-4 m
 • Annat: På bottnen sätts ca 5 cm spånor el. likn. Holken kan hängas t.o.m. några km från närmaste vatten, men vanligtvis räcker några hundra meter. Under holken får inte finnas stenar el.likn.
 • Ennätyksiä / Rekord:
 • Telkkänaaras rengastettiin 1984 Virolahdella ja tarkastettiin 1999 – ikä  15 v 1 kk
 • En kniphona ringmärktes 1984 i Vederlax och kontrollerades 1999 – ålder 15 år 1 mån

Tervapääsky / Tornsvala

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/tervapaasky

 • Pohjanmaan maakuntalintu / Österbottens landskapsfågel
 • Tervapäääskyn poikanen rengastettiin Lehtimäellä 2005 ja se lensi kahden viikon päästä  Latvian rengastustoimiston ikkunasta sisään!
 • En tornsvalas unge ringmärktes i Lehtimäki 2005 och två veckor senare flög den in genom fönstret i Lettlands ringmärkningskontor!
 • Ennen vanhaan / Förr i världen:
 • Hylkeenrasvalla eli traanilla hoidettiin aikoinaan sormien ja varpaiden märkiviä tulehduksia. Traanisana muuntui raaniksi ja tautia alettiin nimetä raanitaudiksi. Tulehduksiin suositeltiin myöhemmin velliä, joka koostui  maidossa keitetystä pääskysenpesästä. Munanvalkuaista käytettiin myös lääkkeenä.
 • Tran från sälar antogs bota variga sår i fingrar och tår. Ordet tran ändrades med tiden till “raani” och infektionen kallades “raanitauti”. Senare ordinerades som botemedel välling gjord av svalbon kokade i mjölk. Äggvita användes även som medicin.
 • Ennen uskottiin myös  että pääskysen keitetty pesä auttoi lehmien potenssia ja sillä haudottiin myös paiseita
 • Förr trodde man även att ett kokat svalbo var bra för kons potens. Den var även bra mot bölder

Tiltaltti / Gransångare

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/tiltaltti

 • Tervon vanha kansantaru kertoo tiltaltin ja laulurastaan oluenpanosta. Koska rastas oli etukäteen juonut suurimman osan oluesta, oli  se kännissä. Tämän huomaa sen laulusta. Koska mm. juomanlaskijaksi nimetty tiltaltti kuunteli oluen viimeisin tippojen tippumista, omaksui se ääänen lauluunsa
 • Vanhin tunnettu tiltaltti rengastettiin 2003 ja tarkistettiin 2007, ikä n. 3 v 10 kk
 • Den äldsta, kända gransångaren ringmärktes 2003 och kontrollerades 2007, ålder ca 3 år 10 mån

Töyhtötiainen / Tofsmes

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/toyhtotiainen

 • Muuta: Pönttö voidaan laittaa aivan matalalle ja se täytetään esim höylänlastuilla aukkoon asti
 • Havu- ja sekametsät
 • Annat: Holken kan sättas alldeles lågt och den fylls med hyvelspån el.dyl. ända till hålet
 • Barr- och blandskog
 • Vanhin tunnettu töyhtötiainen rengastettiin 1984 ja tarkistettiin 1995, ikä n. 10 v 10 kk
 • Den äldsta, kända tofsmesen ringmärktes 1984 och kontrollerades 1995, ålder ca 10 år 10 mån

Uuttukyyhky / Skogsduva

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/uuttukyyhky

 • Pöntön ripustuskorkeus n. 4-6 m, suunta etelä. Asennuskorkeus 8 m esiintyy myös
 • Lehtimetsät, pellonreunat
 • Muuta: Pönttöjä kannatta ripustaa useamman kerralla.
 • Pohjalle 5 cm kutterilastuja
 • Kyyhky juo vettä imemällä sitä kun taas muut linnut kallistavat päänsä taaksepäin
 • Holkens upph. höjd ca 4-6 m, mot söder. Uppphängningshöjden 8 m förekommer även
 • Lövskog, åkerrenar
 • Annat: Det är skäl att hänga upp några holkar på samma gång.
 • På bottnen säåtts 5 cm kutterspån
 • Duvan suger vatten när den dricker - andra fåglar lutar sitt huvud bakåt
 • Vanhin tunnettu uuttukyyhky rengastettiin 1996 ja tarkistettiin 2004, ikä n. 7 v 7 kk
 • Den äldsta, kända skogsduvan ringmärktes 1996 och kontrollerades 2004, ålder ca 7 år 7 mån

Valkoposkihanhi / Vitkindad gås

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/valkoposkihanhi

 • Koska valkoposkihanhea ei ole mainittu Euroopan unionin lintudirektiivin II liitteessä, ainoastaan liitteessä I, lintua ei voi luokitella riistalinnuksi missään EU:n jäsenmaassa. Tästa johtuu, että valkoposkihanhi on rauhoitettu Suomessa luonnonsuojelulailla, ja sen ohjeellinen korvausarvo on 336 euroa. M.m. Ruotsissa ja Eestisssä lintua saa ampua.
 • Vanhin tunnettu valkoposkihanhi rengastettiin 1988 ja tarkistettiin 2007, ikä n. 19 v 1 kk
 • Den äldsta, kända vitkindade gåsen ringmärktes 1988 och kontrollerades 2007, ålder ca 19 år 1 mån

Varpunen / Sparv

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/varpunen

 • Pöntön ripustuskorkeus n. 3-5 m, suunta etelä, itä, länsi, lehti - ja sekametsät
 • Muuta: Kannattaa ripustaa useampi holkki kerralla
 • Holkens upph. höjd ca 3-5 m, mot söder, öster, väst, löv- och blandskog
 • Annat: Det lönar sig att med detsamma sätta upp flere holkar
 • Vanhin tunnettu varpunen rengastettiin 1986 ja tarkistettiin 1996, ikä n. 9 v 7 kk
 • Den äldsta, kända sparven ringmärktes 1986 och kontrollerades 1996, ålder ca 9 år 7 mån
 • Tarinoita varpusesta / Fabler om sparvar:
 • Varpunen mainitaan jo antiikin ajalla. Esimerkiksi varpuset kosiskelivat Amorin ympärillä ja vetivät Afroditen vaunua.
 • Sparven omnämns redan under antikens tid när de t.ex svärmade runt Amor och drog Afrodites vagn
 • Lääkärit määräsivät Euroopassa 1600-luvulla paistettuja varpusia aviopareille jotka halusivat piristää intiimiä seurusteluansa. Tämä hoitomenetelmä oli levinnyt Lähi-Idästä.
 • Läkarna ordinerade på 1600-talet i Europa åt äkta par stekta sparvar som uppiggande medel  för deras intima umgänge. Ordinationen hade spritt sig från Mellanöstern
 • Nymfomaaniset noidat uskottiin noitavainon aikana pystyvän muuttaa itsensä varpuseksi.
 • Nymfomana häxor troddes under häxjaktens tid kunna förvandla sig till sparvar
 • Varpusta on kristillisessä maailmassa uskottu paholaisen aikaansaannoksi ja useat tarinat kertovat kuinka Jesus rankaisi varpusia.
 • Sparven har i den kristana världen ansetts som ett alster av Hin Håle och ett flertal fabler berättar om hur Jesus bestraffade sparvar
 • Paholainen saattoi myös muuttua varpuseksi
 • Djävulen kunde även förändra sig till en sparv
 • Venäjältä on kotoisin eräs tarina, joka selittää mistä syystä varpunen hyppii eikä kävele. Varpusen luokse oli nimittäin saapunut joukko rastaita ja tietysti juotiin vodkaa oikein kunnolla. Kun vodka loppui, lähti varpunen kaatokännissä hakemaan lisää juotavaa kellarista. Portaissa se kaatui ja satutti polvensa niin pahasti, että se pystyi vain hyppimään eteenpäin.
 • En rysk fabel förklarar varför sparven inte går, utan hoppar. Sparven fick nämligen besök av några trastar och naturligtvis drack man mycket vodka. När vodkan tog slut, gick den mycket berusade sparven efter mera drickbart från källaren. Sparven snubblade i trappan och stötte sitt knä så illa, att den inte mera kunde gå, utan måste hoppa.

Varpuspöllö / Sparvuggla

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/varpuspollo

 • Pöntön ripustuskorkeus n. 1-5 m, suunta etelä
 • Muuta: Ripustettava kaksi pönttöä lähekkäin – toinen toimii talvivarastona
 • Holkens upph. höjd ca 1-5 m, mot söder.
 • Annat: Det är skäl att sätta upp två holkar nära varandra – den ena verkar som vinterförråd
 • Ennätyksiä / Rekord:
 • Varpuspöllö rengastettiin Eurassa 2004 ja tavattiin 2006 sekä Lapualla että Kauhavalla eri pesistä. Se oli siis kaksiavioinen!
 • En sparvuggla ringmärktes i Eura 2004 och den återfanns 2006  både i Lapua och Kauhava i olika bon. Den var således polygam!
 • Vanhin tunnettu varpuspöllö rengastettiin 2000 ja tarkistettiin 2006, ikä n. 5 v 11 kk
 • Den äldsta, kända sparvugglan ringmärktes 2000 och kontrollerades 2006, ålder ca 5 år 11 mån

Västäräkki / Sädesärla

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/vastarakki

 • Pirkanmaan maakuntalintu / Birkalas landskapsfågel
 • Muuta: Pesälaatikko laitetaan maahan tai seinään 1-2 m korkeudelle ja varjon puolelle
 • "Västäräkki kasvuntuoja, hyvä ja pidetty lintu, lupasi hyvää satoa kun asteli kylväjän jäljessä, näkeminen keväällä tiesi pitkiä pellavia"
 • Annat: Bolådan sätts på marken eller på en husvägg, höjd 1-2 m och i skuggan
 • Vanhin tunnettu västäräkki rengastettiin 1968 ja tarkistettiin 1974, ikä n. 6 v 1 kk
 • Den äldsta, kända sädesärlan ringmärktes 1968 och kontrollerades 1974, ålder ca 6 år 1 mån