Muutamien lintujen tietoja, äänet ja pönttöjen asennussuositukset / Några fåglars kännetecken, läten samt holkarnas uppsättning #1

 • Rengastustiedot ovat peräisin Luonnontieteellisestä keskusmuseosta
 • Lintujen nimien alla on linkki jota klikkaamalla saadaan esille sivu mistä voidaan esim. kuulla linnun laulua / Under fågelns namn finns en länk som man kan klicka för att t.ex. höra fågelns sång.
 • Lintujen muita nimiä löydät seuraavasta linkistä: / Fåglarnas andra namn visas i följande länk: http://www.ekly.org/linnusto-ja-harrastus/lintujen-nimistoa/

 

Harmaahaikara / Gråhäger

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/harmaahaikara

 • I Sverige är häger är ett ord från medeltiden, ca. 1400 – 1450, och förekommer i ortsnamn som torde vara från till järnåldern. Exempelvis Hägerstad i Östergötland.
 • Vanhin tunnettu harmaahaikara rengastettiin 1999 ja tarkistettiin 2010, ikä n. 10 v 9 kk
 • Den äldsta, kända gråhägern ringmärktes 1999 och kontrollerades 2010, ålder ca 10 år 9 mån

Harmaasieppo / Grå flugsnappare

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/harmaasieppo

 • Pöntön ripustuskorkeus yli 2 m, rauhallinen paikka hyvällä näköalalla, suunta etelä, pihat, mäntykankaat, rannat
 • Muuta: Harmaasieppo pesii myös mielellään puoliavoimessa pöntössä. Lintu voi myös tehdä "sarjapesiä" ihmisten tavaroiden sekaan, mutta ei luontoon
 • Holkens upph. höjd över 2 m, ostörd plats med öppen utsikt, mot söder, gårdsplaner, tallmoar, stränder
 • Annat: Grå flugsnappare trivs även i en halvöppen holk. Fågeln kan även bygga "seriebon" på människors saker, men inte i naturen
 • Vanhin tunnettu harmaasieppo rengastettiin 1982 ja tarkistettiin 1993, ikä n. 11 v 24 pv
 • Den äldsta, kända grå flugsnapparen ringmärktes 1982 och kontrollerades 1993, ålder ca 11 år 24 dgr

Helmipöllö / Pärluggla

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/helmipollo

 • Pöntön ripustuskorkeus n. 2-3 m, suunta etelä, kuusi - ja sekametsät
 • Muuta: Pöntön pohjalle laitettava  väh. 5 cm kerros puruja
 • Helmipöllö on moniavioinen
 • Holkens upph. höjd ca 2-3 m, mot söder, gran- och blandskog
 • Annat: på holkens botten bör läggas ett min. 5 cm tjockt lager av kutterspån
 • Pärlugglan är polygam
 • Vanhin tunnettu helmipöllö rengastettiin 1973 ja tarkistettiin 1988, ikä n. 14 v 11 kk
 • Den äldsta, kända pärlugglan ringmärktes 1973 och kontrollerades 1988, ålder ca 14 år 11 mån

Hernekerttu / Ärtsångare

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/hernekerttu

 • Linnun nimi kerrotaan johtuvan sen laulusta, joka muistuttaa kuivien herneiden ravistelusta peltipurkissa
 • Fågelns namn lär ha uppstått från att dess sång påminner om torra ärter omskakade i en plåtburk
 • Vanhin tunnettu hernekerttu rengastettiin 2004 ja tarkistettiin 2010, ikä n. 6 v
 • Den äldsta, kända ärtsångaren ringmärktes 2004 och kontrollerades 2010, ålder ca 6 v

Hippiäinen / Kungsfågel

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/hippiainen

 • Euroopan pienimmän linnun ruotsinkielinen nimi on johdettu linnun latinankielisestä nimestä (Regulus regulus) joka tarkoittaa pientä kuningasta
 • Rakentaa pesänsä kuuseen, vain pari tunnettua kertaa mäntyyn
 • Europas minsta fågels namn är härlett från dess latinska namn (Regulus regulus) som betyder liten kung
 • Bygger sitt bo i en gran, endast ett par gånger är kända i en tall
 • Ennätyksiä / Rekord:
 • Hippiäinen rengastettiin Långskärissä 2006 klo 9 ja 2 tuntia myöhemmin se oli Signilskärissä lennettyään 52 km.
 • Hankoon lintuasemalla rengastettin 2006 toinen hippiäinen, joka tarkistetettiin seuraavana päivänä Tukholmassa. Lentomatka 192 km.
 • Kolmas esimerkki hippiäisen nopeudesta on lintu, joka rengastettiin Mietoisissa 2005 ja joka kolmen päivän päästä oli Puolassa. Lentomatka oli 761 km
 • En kungsfågel ringmärktes på Långskär 2006 kl 9 och två timmar senare var den i Signilskär – avstånd mellan orterna 52 km.
 • På Hangö fågelstation ringmärktes 2006 en annan kungsfågel som registrerades följande dag i Stockholm. Fågeln hade flugit 192 km.
 • Det tredje exemplet på kungsfågelns snabbhet är en fågel som ringmärktes i Mietoinen 2005 och som var tre dagar senare i Polen. Avstånd 761 km.

Huuhkaja / Berguv

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/huuhkaja

 • Vanhan uskomuksen mukaan huuhkaja oli vanhapiika joka oli muuttunut linnuksi
 • Huuhkajaa metsästettiin, koska uskottiin että lintu enteili onnettomuutta, katoa, nälkä- tai sotavuosia tai jopa kuolemaa
 • Suomen autonomian vuosina 1809-1917 huuhkajasta maksettiin tapporaha ja lintu kuoli melkein kokonaan sukupuuttoon
 • Förr trodde man att berguven var en gammelpiga som hade blivit en fågel.
 • Orsaken till att man förr jagade berguven berodde på att man trodde att fågeln bringade olycka, missväxt, hungers- eller krigsår och t.o.m. död
 • Under Finlands autonoma tid 1809-1917 betalades skottpenning på berguven och fågeln höll på att dö ut
 • Vanhin tunnettu huuhkaja rengastettiin 1975 ja tarkistettiin 2002, ikä n. 26 v 7 kk
 • Den äldsta, kända berguven ringmärktes 1975 och kontrollerades 2002, ålder ca 26 år 7 mån

 

Hömötiainen / Talltita

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/homotiainen

 • Pöntön ripustuskorkeus n. 1,5 m, suunta etelä, itä, havu - ja sekametsät
 • Muuta: Lentoaukko hieman ovaali (vrt. töyhtötiaisen pönttöön).  Pönttö täytetään lentoaukkoon asti puruilla. Hömötiaisen on vaikea saada pönttöön, mutta se voi onnistua
 • Peloton lintu joka "hölmöydestään" on saanut nimensä
 • Holkens upph. höjd ca 1,5 m, mot söder, öster, barr- och blandskog
 • Annat: Hålet görs något ovalt (jfr med tofsmesens holk) och fylls till hålet med kutterspån. Talltitan är inte lätt att få att bo i en holk, men det kan lyckas. 
 • Orädd "dumbom" = "hölmö" av vilket fågeln fått sitt nam
 • Ennätyksiä / Rekord:
 • Hömötiainen rengastettiin Haukiputaalla 1994 ja tarkastettiin 2005 jolloin sen ikä oli 11 v 5 kk.
 • En talltita ringmärktes 1994 och registrerades 2005 varvid den var 11 år och 5 mån gammal.
 • Muuta:
 • Hömötiainen syö mielellään lintulaudalta hampunsiemeniä yksi kerrallaan
 • Annat:
 • Talltitan äter gärna hampfrön en åt gången på fågelbordet

Isokoskelo / Storskrake

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/isokoskelo

 • Pöntön ripustuskorkeus 0-3 m
 • Muuta: Näköyhteys sekä tasainen maasto rantaan ja jopa 200 m rannasta. Pöntön pohjalle 5 cm pehmikettä
 • Holkens upph. höjd 0-3 m
 • Annat:  Fri utsikt samt jämn mark till stranden och t.o.m. 200 m från stranden. På holkbottnen 5 cm spån el. dyl.
 • Vanhin tunnettu isokoskelo rengastettiin 1984 ja tarkistettiin 1996, ikä n. 12 v 6 kk
 • Den äldsta, kända storskraken ringmärktes 1984 och kontrollerades 1996, ålder ca 12 år 6 mån

Kalalokki / Fiskmås

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/kalalokki

 • Ennätyksiä / Rekord:
 • Kalalokin poikanen rengastettiin Yläneellä 1974  ja luettiin Tanskassa 2007. Ikää linnulla oli  32 v 8 kk.
 • En fiskmåsunge ringmärktes i Yläne 1974 och avlästes 2007 i Danmark. Ålder 32 år 8 mån.

Kalatiira / Fisktärna

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/kalatiira

 • Ennätyksiä / Rekord:
 • Kalatiira rengastettiin Kuopiossa 1996 ja tarkastettiin 1997 Australian etelärannikolta. Välimatka 15340 km!
 • En finsk fisktärna ringmärktes  i Kuopio 1996 och kontrollerades 1997 på Australiens sydkust. Avståndet mellan orterna 15340 km!
 • Vanhin tunnettu kalatiira rengastettiin 1962 ja tarkistettiin 1988, ikä n. 25v 11 kk
 • Den äldsta, kända fisktärnan ringmärktes 1962 och kontrollerades 1988, ålder ca 25 år 11 mån

Kanadanhanhi / Kanadagås

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/kanadanhanhi

 • Vanhin tunnettu kanadanhanhi rengastettiin 1980 ja tarkistettiin 1997, ikä n. 17 v
 • Den äldsta, kända kanadagåsen ringmärktes 1980 och kontrollerades 1997, ålder ca 17 år

Kehrääjä / Nattskärra

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/kehraaja

 • "Sydämeni laulu" nimisessä runossa Aleksis Kivi kertoo Tuonelan lehdosta, lasten viimeisestä asuinpaikasta: "Onpa kullan lysti olla, Kultakehdoss´ kellahdella, Kuullella kehrääjälintuu..."
 • Kehrääjän huuto uskottiin enteilevän kuolemaa
 • Vanhin tunnettu kehrääjä rengastettiin 2000 ja tarkistettiin 2010, ikä n. 10 v 24 pv
 • Den äldsta, kända nattskärran ringmärktes 2000 och kontrollerades 2010, ålder ca 10 år 24 dgr

Keltasirkku / Gulsparv

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/keltasirkku

 • Syö mielellään kauraa lintulaudalta
 • Äter gärna havre på fågelbordet
 • Ennen uskottiin, että keltatautia voitiin parantaa hautomalla keltasirkkua tuntikausia uunissa
 • Botemedlet för gulsot troddes förr vara en gulsparv som hade sjudit timtals i ugnen.
 • Vanhin tunnettu keltasirkku rengastettiin 1971 ja tarkistettiin 1980, ikä n. 8 v 11 kk
 • Den äldsta, kända gulsparven ringmärktes 1971 och kontrollerades 1980, ålder ca 8 år 11 mån

Kirjosieppo / Svartvit flugsnappare

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/kirjosieppo

 • Pöntön ripustuskorkeus n. 1,5-3 m, suunta etelä, itä, lehti - ja sekametsät
 • Pönttöjen väli väh. 20 m jos pöntöissä on eri naaras
 • Holkens upph. höjd ca 1,5-3 m, mot söder, öster, löv- och blandskog
 • Holkarnas avstånd min. 20 m om holkarna bebos av olika honor
 • Muuta:
 • Muninta keskeytyy tilapäisesti kun lämpötila laskee alle +10 astetta
 • Annat:
 • Äggläggningen abryts temporärt när temperaturen sjunker under +10 grader
 • Vanhin tunnettu kirjosieppo rengastettiin 1979 ja tarkistettiin 1990, ikä n. 10 v 10 kk
 • Den äldsta, kända svartvita flugsnapparen ringmärktes 1979 och kontrollerades 1990, ålder ca 10 år 10 mån

Korppi / Korp

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/korppi

 • Sompiolaiset noituvat: "Korppi on kolmen lemmon lintu, kovottu koan noesta, pantu kaikesta pahasta, nokka pirun kirvehestä"
 • Viinassa liotettu korpin pää paransi pää- ja hammassärkyä, luultiin ennen.
 • Korpin uskomukset ovat kaksijakoisia. Kuoleman linnun ohella sitä on pidetty viisauden vertauskuvana.
 • Tron på korpens egenskaper är tvådelad. Jäms med som dödens fågel ansågs korpen som visdomens fågel
 • Korpens huvud blötlagd i sprit var ett bra botemededel mot tandvärk och huvudvärk. Åtminstone trodde man så förr i världen.
 • Korpin nokasta pudonnut veripisara uskottiin olevan syypää riisitautiin
 • En droppe blod från korpens näbb ansågs vara orsaken till rakitis
 • Vanhin tunnettu korppi rengastettiin 1962 ja tarkistettiin 1982, ikä n. 20 v 4 kk
 • Den äldsta, kända korpen ringmärktes 1962 och kontrollerades 1982, ålder ca 20 år 4 mån

Korpin synty
Suomen kansan vanhat runo

Konnan korppi,
lemmon lintu, ilkeämpi ilman lintu,
kekälehistä kerätty, sysipuista synnytetty,
koottu kodan noesta, pantu kaikesta pahasta,
pää pahan pataranista, nokka noian nuolenpäästä,
silmät kuukunankivestä, eli kullan hernehistä,
runko köyrin rukkipuista, kaula hiien kangaspuista,
siivet hiien viuhkanoista, pursto lemmon purjehesta,
kupu hiien kukkarosta, vatsa vaivaisen säkistä,
suolet lemmon neulikosta, höyhenet hiilestä hiottu.

Kuusitiainen / Svartmes

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/kuusitiainen

 • Pöntön ripustuskorkeus n. 1,5m, suunta etelä, itä, länsi, havu - ja sekametsät
 • Pönttöjen etäisyys toisistaan 100 m polun varrella, rauhalllisessa paikassa ehkä 20 m. Jos kuusitiainen on  pesinyt alkukesästä yhteeen pönttöön on toinen pönttö laitettava ensimmäisen läheisyyteen. Kuusitiainen pesii kaksi kertaa ja hylkää ensimmäisen.
 • Holkens upph. höjd ca 1,5 m, mot söder, öster, väst, barr- och blandskog
 • Holkarnas avstånd 100 m vid en stig, annors ev. 20 m. Om svartmesen har gjort ett bo I början av sommaren, skall en annan holk uppsättas nära den föregående. Svartmesen gör nämligen två bon och förkastar den första holken.
 • Vanhin tunnettu kuusitiainen rengastettiin 2001 ja tarkistettiin 2008, ikä n. 7 v 3 kk
 • Den äldsta, kända svartmesen ringmärktes 2001 och kontrollerades 2008, ålder ca 7 år 3 mån