Muutamien lintujen tietoja, äänet ja pönttöjen asennussuositukset / Några fåglars kännetecken, läten samt holkarnas uppsättning #3

 • Rengastustiedot ovat peräisin Luonnontieteellisestä keskusmuseosta
 • Lintujen nimien alla on linkki jota klikkaamalla saadaan esille sivu mistä voidaan esim. kuulla linnun laulua / Under fågelns namn finns en länk som man kan klicka för att t.ex. höra fågelns sång.
 • Lintujen muita nimiä löydät seuraavasta linkistä: / Fåglarnas andra namn visas i följande länk: http://www.ekly.org/linnusto-ja-harrastus/lintujen-nimistoa/

 

Peukaloinen / Gärdsmyg

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/peukaloinen

 • Suomen toiseksi pienin pesivä lintu - pienin on hippiäinen
 • Vanhin tunnettu peukaloinen rengastettiin 1992 ja tarkistettiin 1994, ikä n. 1 v 4 kk
 • Den äldsta, kända gärdsmygen ringmärktes 1992 och kontrollerades 1994, ålder ca 1 år 4 mån

Pikkuvarpunen / Pilfink

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/pikkuvarpunen

 • Pöntön ripustuskorkeus 2-3 m, suunta etelä, peltoaukeat (yksinäinen puu näkyvällä paikalla)
 • Muuta:
 • Naaras saattaa munia kaksi kertaa kesässä
 • Pöntöä ei saa puhdistaa perusteellisesti – raadot ymv. poistetaan
 • Holkens upph. höjd ca 2-3 m, mot söder, åkrar (ensamt träd på en synlig plats)
 • Annat:
 • Honan kan lägga ägg två gånger under sommaren
 • Holken skall inte rengöras ordentligt. Det räcker med att kadavrena avlägsnas
 • Vanhin tunnettu pikkuvarpunen rengastettiin 1988 ja tarkistettiin 1994, ikä n. 6 v 1 kk
 • Den äldsta, kända pilfinken ringmärktes 1988 och kontrollerades 1994, ålder ca 6 år 1 mån

Punarinta / Rödhake

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/punarinta

 • Punarinnan rinta ei ole punainen, vaan oranssi. Tämä johtuu siitä, ettei värinyanssia oranssi tunnettu 1400-luvulla kun lintu sai nimensä.
 • Rödhakens bröst är inte rött, utan orange. Detta beror på att färgnyansen orange var okännt på 1400-talet när fågeln fick sitt namn
 • Vanhin tunnettu punarinta rengastettiin 1975 ja tarkistettiin 1986, ikä n. 11 v 4 kk
 • Den äldsta, kända rödhaken ringmärktes 1975 och kontrollerades 1986, ålder ca 11 år 4 mån

Punatulkku / Domherre

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/punatulkku

 • Kymenlaakson maakuntalintu / Kymmenedals landskapsfågel
 • Pyryilman tuoja oli punatulkku, uskottiin ennen
 • Domherren förde med sej snöyra, trodde man
 • Vanhin tunnettu punatulkku rengastettiin 1986 ja tarkistettiin 1993, ikä n. 6 v 11 kk
 • Den äldsta, kända domherren ringmärktes 1986 och kontrollerades 1993, ålder ca 6 år 11 mån

Puukiipijä / Trädkrypare

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/puukiipija

 • Pöntön ripustuskorkeus n 1,5 m, suunta etelä, vanhat kuusi - ja sekametsät
 • Pönttöön voi laittaa muutama pieni, kuiva kuusenoksa
 • Puukiipijällä on iso reviiri, joten pöntöt on asennettava n. 200 m etäisyydelle toisistaan
 • Naaras munii usein kaksi kertaa
 • Holkens upph. höjd ca 1,5 m, mot söder, gamla gran- och blandskogar
 • I holken kan sättas några små, torra grangrenar
 • Trädkryparens revir är stort, varför holkarna bör sättas ca 200 m från varandra
 • Honan lägger ägg ofta två gånger
 • Vanhin tunnettu puukiipijä rengastettiin 1983 ja tarkistettiin 1990, ikä n. 7 v 0 kk
 • Den äldsta, kända trädkryparen ringmärktes 1983 och kontrollerades 1990, ålder ca 7 år 0 mån

Rantasipi / Drillsnäppa

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/rantasipi

 • Vanha tarina kertoo seuraavasti: Alussa, kun linnuille jaettiin kieliä, unohtui rantasipi, joka oli kivellä peilaamassa itseään tyyneen veteen. Kun sipi vihdoin tuli jakopaikalle, oli kielet jaettu. Kun siltä kysyttiin missä se oli ollut, se vastasi "kivellä". Tämä johti siihen, että sipi sai laulukseen "kivelläviivyin-kivelläviivyin-kivelläviivyin-kivelläviivyin".....
 • Vanhin tunnettu rantasipi rengastettiin 1989 ja tarkistettiin 2000, ikä n. 10 v 11 kk
 • Den äldsta, kända drillsnäppan ringmärktes 1989 och kontrollerades 2000, ålder ca 10 år 11 mån

Satakieli / Näktergal

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/satakieli

 • Etelä-Karjalan maakuntalintu / Södra Karelens landskapsfågel
 • Vanhin tunnettu satakieli rengastettiin 1969 ja tarkistettiin 1976, ikä n. 7 v 1 kk
 • Den äldsta, kända näktergalen ringmärktes 1969 och kontrollerades 1976, ålder ca 7 år 1 mån

Sinisorsa / Gräsand

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/sinisorsa

 • Ennätyksiä / Rekord:
 • Sinisorsa rengastettiin Rönnskärissä 1978 ja kuoli Ruotsissa 1977 19 vuoden ikäisenä.
 • En gräsand ringmärktes på Rönnskär 1978 och dog i Sverige 1977 19 år gammal

Sinitiainen / Blåmes

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/sinitiainen

 • Satakunnan maakuntalintu / Satakuntas landskapsfågel
 • Pöntön ripustuskorkeus n. 1,5 m, suunta etelä, itä, lehtimetsät
 • Pönttöjen etäisyys toisistaan 20 m. Asennettava paikalleen syksyllä
 • Muuta: Pesii usein kaksi kertaa joten ainakin kahden pöntön ripustus on suotava.
 • Holkens upph. höjd ca 1,5 m, mot söder, öster, lövskog
 • Holkarnas avstånd 20 m. Sätts ut på hösten
 • Annat: Häckar ofta två gånger varför det är skäl att sättta upp åtm. 2 holkar
 • Vanhin tunnettu sinitiainen rengastettiin 1985 ja tarkistettiin 1994, ikä n. 8 v 9 kk
 • Den äldsta, kända blåmesen ringmärktes 1985 och kontrollerades 1994, ålder ca 8 år 9 mån

Sääksi / Fiskgjuse

http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/saaksi

 • Kanta-Hämeen maakuntalintu / Egentliga Tavastlands landskapsfågel
 • Vanhin tunnettu sääksi rengastettiin 1981 ja tarkistettiin 2008, ikä n. 26 v 11 kk
 • Den äldsta, kända fiskgjusen ringmärktes 1981 och kontrollerades 2008, ålder ca 26 år 11 mån