Polkuvalo / Stigbelysning

Polkuvalo

Jos nurkkin on jäänyt poisheitettäviä CD-levyjä voi niitä hyötykäyttää tälläkin tavalla. Perinteinen tapahan on käyttää niitä marjapuskien lintujen pelotteina.

Yksi valaisinpylväs koostuu seuraavista osista:

 • Pystytolppa kyllästetty 50x50 mm puutavara, pituus 500 mm
 • Kansi filmivaneria 6½ mm, pyöreä lätkä 120 mm. CD liimataan tämän alapuolelle
 • 2 kpl superkirkas väritön 5mm LED
 • Hämäräkytkin. Ks selostus alla.
 • Virtalähde 12 V DC
 • Jokaiselle LEDille sarjavastus 470 ohmia. Selkeyden vuoksi juota vastus jokaisen LEDin + johtimeen (se pitempi). – johtimen kohdalla on pieni lovi.

 Kuvassa esitetyllä kannen 15° kallistuskulmalla valaisee pylväs n. 2 m säteellä.

Yhden LEDin virrankulutus on 20 mA. Virtalähteitä on saatavilla esim.  12V/300mA – 12V/1,7A. Mainttuihin virtalähteisiin voidaan siis kytkeä 7-42 kpl valaisintolppaa.

Hämäräkytkimessä on vain kolme osaa: LDR (valovastus, asennetaan suojaan esim. ikkunan sisäpuolelle, EI ulos), FET IRF540 (Q1) ja lin. säätöpotikka esim. 100k (R1). Esitettyä piirilevyä ei välttämättä tarvita.

Stigbelysning

Kasserade CD-skivor kan användas till mångt och mycket. Den traditionella användningen har varit som fågelskrämma för bärbuskar. Men skivorna kan också användas för att göra stigbelysning till sommarstället.

En belysningsstolpe består av följande delar:

 • Stolpe 50x50 mm impr. trävirke, längd 500 mm
 • Tak 6½ mm filmfanér, diam. 120 mm
 • 2 st superbright klar 5 mm LED
 • Skymningsvakt, se nedan
 • Strömkälla 12 V DC. Officiellt namn ”batterieliminator”!
 • Varje LED skall ha en serierisistor på 470 ohm. För klarhetens skull, löd resistorn till + ledningen (den längre). – ledningen är utmärkt med ett litet jack

Med takets lutning 15° fås en belysningsradie på ca 2 m.

En LED tar 20 mA. Strömkällor finns att tillgå t.ex. 12V/300mA – 12V/1,7A. Med dessa kan man koppla i serie 7-42 st belysningsstolpar.

Skymningsvakten består av tre komponenter: LDR (fotoresistor, appliceras tex. på insidan av ett fönster, ALDRIG ut), FET IRF 540 (Q1) och lin. potentiometer t.ex. 100k (R1). Kretskortet behövs knappast.