Niemenlautta - Hugo Simbergin innoituksen lähde

Pris: 25,00 EUR
Kertomus Hugo Simbergin kesäpaikasta ja suvuista jotka ovat asuneet Niemenlautassa. Kirjan mukana on CD jossa mm. sukujen sukutaulut. / Berättelse om Hugo Simbergs sommarställe och om släkterna som har bott på Niemenlautta. Med boken följer en CD med bl.a. släktutredningar över nämnda släkter. Lisäksi postimaksu 10€ / Tilläggspris postkostnad 10€

Uuttu / Holk No 1

Pris: 50,00 EUR
Sopii: Isokoskelo, lehto- ja hiiripöllö / Passar för: Storskrake, kattuggla, hökuggla

Uuttu / Holk No 4

Pris: 15,00 EUR
Sopii: Kuusitiainen, sinitiainen, harmaasieppo / Passar för: Svartmes, blåmes, grå flugsnappare

No 30 Lintulauta, vaakam. / Fågelbord, horis.

Pris: 40,00 EUR
Lintulauta, vaakamalli / Fågelbord, horisontal

No 31 Lintulauta, pysty / Fågelbräde, vert.

Pris: 50,00 EUR
Pystymall. lintulauta / Vertikalt fågelbräde