Tyvärr fattas den svenska texten från bilden ovan. Grillen ifråga behöver inte muras och detta medför att tegelstenarna inte spricker. Tegelstenarna radas på varandra och bara en tegelsten behöver kapas. Ta gärna kontakt om någon detalj är oklar!

Grilli on ollut kovassa käytössä ja sillä on valmistettu lähes kaikki ruoka. Savustettu lohi on suurin herkku kiitos osaavan grillimestarin / Grillen har varit i hårt bruk och den största delikatessen har varit rökt lax a la grillmästaren