das Dass

Eräänä päivänä tuttava toi meille uuden veroisen omakotitalon ulko-oven – lämpölaseineen ja raameineen.

Koska itseltäni löytyy riittävä määrä suomalaista luovaa hulluutta, päätin että vuonna 1954 röntgenlaitteiston pakkauslaatikosta kyhätty hyyskä oli päässyt tiensä päähän.

Koska hyyskä eli kuivakäymälä on olennainen osa mökkeilyn ilosta päätin rakentaa laitteen joka toimisi vielä tulevaisuudessakin.

das Dass (saksalais-ruotsalainen sanaleikki) voidaan todella kutsua laitteeksi, koska siinä yhdistyy monta toimintaa.

Ensinnäkin hyyskässä on kaksi ilmanvaihtojärjestelmää – ”huippuimuri” pönttöä varten ja räppänällä varustettu passiivituuletus konttorin puolelle.

LED-valaistus, joka on kytketty sarjaan lämpöpatterin kanssa, toimii myös merkkivalona.

Manuaalisella semaforilla ilmoitetaan mukavuuslaitoksen varaustilasta.

Pytyn työtason sjoituksessa on otettu huomioon ergonomiset näkökohdat.

Lämpöeristys on toteutettu 20 cm paksuilla seinillä ja n.k. lämpimillä nurkilla.

Kaiken kukkuraksi on hyyskässä kaksi panoraamaikkunaa ison ovi-ikkunan lisäksi.

Lähetän rakenneskissit pyynnöstä.

En dag kom en bekant på besök och förärade oss en nära nog ny ytterdörr med ram och värmeglas från ett egnahemshus.

Eftersom jag tydligen har i generna medfödd uppfinnarmani beslöt jag att torrdasset från 1954 - gjort av transportlådan för en röntgenapparat - hade sluttjänat sitt syfte.

Ett dass är en elementär inrättning på ett sommarställe så jag bestlöt att bygga ett nytt.

Byggnationen blev något invecklad, men allt gick väl och slutresultatet överträffade vår förväntan.

das Dass är försett med två ventilationssystem. Det ena fungerar med vindkraft och är kopplat till byttan. Själva “kontoret”ventileras medelst in- och utgående rör.

Belysningen är genomförd med LED, vilka är kopplade i serie med ett värmeelement så att man alltid vet om värmen är på eller inte.

Med den manuella semaforen kan man signalera att kontoret är ockuperat.

De ergonomiska aspekterna beträffande arbetsplatsen bakom dasset är väl genomtänkta.

Värmeisoleringen i de 20 cm tjocka väggarna kan anses vara något överdriven.

Som pricken på i’et är hemlighetshuset försett med två panoramafönster utöver det stora fönstret i dörren.

Principskisser för dasset skickas vid begäran.