Vaakasuora lintulauta. Katto kääntyy sivusuunnassa jotta täyttö olisi helpompaa. / Horisontalt fågelbräde. Taket kan vridas åt sidan så att det är lättare att fylla på frön